Product Tag - May ao khoác

 • Áo khoác – AK 001

  • Mã sản phẩm: AK 003
  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 002

  • Mã sản phẩm: AK 005
  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 003

  • Mã sản phẩm: AK 006
  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 004

  • Mã sản phẩm: AK 007
  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

   

 • Áo khoác – AK 005

  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Mã sản phẩm: AK 008
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 006

  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Mã sản phẩm: AK 009
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 007

  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Mã sản phẩm: AK 010
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 008

  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Mã sản phẩm: AK 011
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 009

  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Mã sản phẩm: AK 012
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 010

  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Mã sản phẩm: AK 012
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 011

  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Mã sản phẩm: AK 013
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.

   

 • Áo khoác – AK 012

  • Kiểu dáng: trẻ trung,bo cổ và bo tay, thoải mái vận động
  • Mã sản phẩm: AK 013
  • Chất liệu: vải dù, vải micro gân, micro trơn
  • Màu sắc: 40 màu căn bản
  • Thêu/In kỹ thuật số, in decal chuyển nhiệt, sắc xảo, bền, không bị bong tróc.