May Quần Áo Bảo Hộ

 • Áo bảo hộ BH 0100

  • Mã sản phẩm: BH 0100
  • Chất liệu kaki thàng công, kaki 65/35, cotton
  • Thấm hút mồ hôi, tiền túi tiện dụng, phối màu
  • Sizes S – 5XL
  • Màu sắc:40 màu
 • Áo bảo hộ BH 0102

  • Mã sản phẩm: BH 0102
  • Chất liệu kaki thàng công, kaki 65/35, cotton
  • Thấm hút mồ hôi, tiền túi tiện dụng, phối màu
  • Sizes S – 5XL
  • Màu sắc:40 màu
 • Áo bảo hộ BH 0103

  • Mã sản phẩm: BH 0103
  • Chất liệu kaki thàng công, kaki 65/35, cotton
  • Thấm hút mồ hôi, tiền túi tiện dụng, phối màu
  • Sizes S – 5XL
  • Màu sắc:40 màu
 • Áo bảo hộ BH 0104

  • Mã sản phẩm: BH 0104
  • Chất liệu kaki thàng công, kaki 65/35, cotton
  • Thấm hút mồ hôi, tiền túi tiện dụng, phối màu
  • Sizes S – 5XL
  • Màu sắc:40 màu
 • Áo bảo hộ BH 0105

  • Mã sản phẩm: BH 0105
  • Chất liệu kaki thàng công, kaki 65/35, cotton
  • Thấm hút mồ hôi, tiền túi tiện dụng, phối màu
  • Sizes S – 5XL
  • Màu sắc:40 màu
 • Áo bảo hộ BH 0106

  • Mã sản phẩm: BH 0106
  • Chất liệu kaki thàng công, kaki 65/35, cotton
  • Thấm hút mồ hôi, tiền túi tiện dụng, phối màu
  • Sizes S – 5XL
  • Màu sắc:40 màu
 • Áo bảo hộ BH0101

  • Mã sản phẩm: BH 0101
  • Chất liệu kaki thàng công, kaki 65/35, cotton
  • Sizes S – 5XL
  • Màu sắc:40 màu
 • Áo bảo hộ BH0107

  • Mã sản phẩm: BH 0107
  • Chất liệu kaki thàng công, kaki 65/35, cotton
  • Thấm hút mồ hôi, tiền túi tiện dụng, phối màu
  • Sizes S – 5XL
  • Màu sắc:40 màu
 • Áo bảo vệ phản quang AT PQ 006

  • Mã sản phẩm: AT PQ006
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • AT PQ 009

  • Mã sản phẩm: AT PQ009
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu
 • AT PQ 010

  • Mã sản phẩm: AT PQ 010
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu
 • AT PQ 011

  • Mã sản phẩm: AT PQ 011
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu
 • AT PQ 012

  • Mã sản phẩm: AT PQ 012
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu
 • AT PQ001

  • Mã sản phẩm: AT PQ001
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • AT PQ004

  • Mã sản phẩm: AT PQ004
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • AT PQ005

  • Mã sản phẩm: AT PQ005
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHI LE PQ 001

  • Mã sản phẩm: GL PQ 001
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHI LÊ PQ 002

  • Mã sản phẩm: GL PQ 002
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.