May Áo Ghi Lê

 • GHI LE PQ 001

  • Mã sản phẩm: GL PQ 001
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHI LÊ PQ 002

  • Mã sản phẩm: GL PQ 002
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHI LE PQ 006

  • Mã sản phẩm: GL PQ 006
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHI LE PQ 007

  • Mã sản phẩm: GL PQ 007
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHI LE PQ004

  • Mã sản phẩm: GL PQ 004
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHI LE PQ005

  • Mã sản phẩm: GL PQ 005
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHI LE PQ009

  • Mã sản phẩm: GL PQ 009
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • GHILE PQ003

  • Mã sản phẩm: GL PQ 003
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,túi hộp chuyên dụng…
  • Chất liệu: kaki 65, Thành Công, 100% cotton…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.