May Áo Phản Quang

 • Áo bảo vệ phản quang AT PQ 006

  • Mã sản phẩm: AT PQ006
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • AT PQ 009

  • Mã sản phẩm: AT PQ009
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu
 • AT PQ 010

  • Mã sản phẩm: AT PQ 010
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu
 • AT PQ 011

  • Mã sản phẩm: AT PQ 011
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu
 • AT PQ 012

  • Mã sản phẩm: AT PQ 012
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu
 • AT PQ001

  • Mã sản phẩm: AT PQ001
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • AT PQ004

  • Mã sản phẩm: AT PQ004
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • AT PQ005

  • Mã sản phẩm: AT PQ005
  • Kiểu dáng: tay ngắn, phản quang trước ngực & sau lưng,an toàn lao động…
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè…
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • POLO PQ 003

  • Mã sản phẩm: POLO PQ003
  • Kiểu dáng: tay ngắn, bo cổ, phản quang trước ngực & sau lưng.
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè..
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.
 • POLO PQ002

  • Mã sản phẩm: POLO PQ002
  • Kiểu dáng: tay ngắn, bo cổ, phản quang trước ngực & sau lưng.
  • Chất liệu: vải thun 65% cotton, thun lạnh, mè..
  • Thêu/In sắc xảo,sợi phong phú bền, đep, không ra màu.